Ürün Ara

Arama Sonucu:

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

 

İşbu üyelik sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Abbasağa Mah. Yıldız Cad. Sungurlar İş Merkezi Blok No: 45a Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Ask  Spor Tekstil  Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“ASK” veya “şirket” olarak anılacaktır) ile ASK’ın sahip olduğu www.superga.com.tr (Kısaca "site" olarak anılacaktır) ile www.superga.com.tr sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Üye, Site'ye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

2.1.Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

2.2.Üye Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak satıcı tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, Site Kullanım Şartlarını, Aydınlatma Metnini, Kişisel Verilen Korunması Politikasını ve  Çerez Politikasını  okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

2.3. Şirket, www.superga.com.tr alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup, Site'de yer alan ürün veya hizmetlerin satıcısıdır.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1. Üye,  Site’ye üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu,18 yaşını doldurmuş ve reşit olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, Site tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden sorumlu olduğunu kabul eder.  Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması gerektiğini ve kabul etmiştir. Kart bilgileri şirket sunucularında kesinlikle tutulmamaktadır.

 

3.4.Üye, Site üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve  Şirket’i bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.5. Üye Site’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

 

3.6. Üye,  Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.7. Site’de üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin şirket’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.  Şirket’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.8. Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye,  Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.9. Üye, diğer Üye’lerin yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.10. Şirket, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.11. Şirket her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.12. Site’de yer alan her türlü içerik, hizmet ve ürünler Üyelerin kişisel kullanımı için sağlanmaktadır. Bunların yeniden satışı yahut Üyelerin kendi ticari amaçları için kullanımı yasaktır.

 

3.13. Site’ye erişim geçici süreliğine sağlanmış olup, Şirket, önceden haber vermeksizin Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Site’de kayıtlı Üye bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Site’de yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır. Ne kadar süreliğine olursa olsun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple Site’ye erişilememesi Şirket’in sorumluluğunda değildir.

 

 

3.14. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

4. SATIŞ

 

4.1.Site üzerinden verilen siparişlerde, sipariş nezdinde oluşturulacak mesafeli satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır.

 

4.2.Şirket, fiyatlar, sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

Hangi kişisel verilerinizi hangi amaçlara işlediğimize “Aydınlatma Metni”nden ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. Şirket Üye’lerinin gizlilik haklarına ve kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermektedir. 

 

6. SİTE ÇEREZLERİ

 

Site’de kullanılan çerezler hakkında “Çerez Politikası” linkini tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 

 

7. GİZLİ BİLGİ

 

7.1.Şirket, site üzerinden Üye’lerin ilettiği kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

7.2.Şirket sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece Şirket bünyesinde kullanılmaktadır.

 

7.3.Şirket, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

7.4.Şirket, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde Site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

 

7.5.Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Üyelere daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Şirket iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

 

7.6.Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Üye’nin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Üye ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

7.7.Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “İleti aboneliği listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

 

8. ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER

8.1Şirket Üye’ye üyeliği sırasında sağladığı e-posta adresi üzerinden siparişlere, temin edilen mal veya hizmetlere, Site ve üyelik sistemine ilişkin bilgilendirme amaçlı iletiler gönderilebilir.

8.2.Bunun dışında Üye’nin elektronik ticari iletilere onay vermesi hâlinde; Üye’nin sağladığı ad, soyad, cep telefonu numarası, e-posta adresi dâhil kişisel bilgiler Şirket tarafından Şirket markası ile ilgili yapılacak reklam, promosyon, tanıtım, kampanyalar vb. bilgilendirme amaçlı ticari elektronik ileti gönderilmek üzere kullanılabilir; SMS, internet, e-posta, telefon, faks vb. kanallar aracılığıyla ticari iletişimde bulunulabilir ve ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde yetkili mercilere sunulmak üzere kayıt altına alınabilir ve işlenebilir. Üye’nin ilgili ticari elektronik iletileri almak istememesi halinde, Üye her zaman bu onayını geri alabilir (kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder).Üye elektronik ticari ileti almak istemediğini Şirket’ bildirdiği takdirde, Şirket 3(üç) gün içerisinde elektronik ticari ileti göndermeyi durduracaktır.

9. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

9.1.Site’de  yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Şirket’e  veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

9.2.Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde

izinsiz olarak kullanılamaz.

 

9.3.Üye’nin işbu düzenlemelere aykırı davrandığının Şirket’in takdirine bağlı olarak tespit edilmesi hâlinde, Şirket , Üye’nin Site’ye erişimini derhal engelleyebilir. Şirket’in fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

 

 

10. GARANTİ VERMEME

 

Şirket, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye  Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

Şirket tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

 

Site üzerinde Şirket’in kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (=linkler) yer alabilir. Söz konusu bağlantıların Site’de yer alması Şirket’in  bu bağlantıları onayladığını göstermez ve Şirket  erişim sağlanan platformların içeriğinden veya politikalarından sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

 

 

11.DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Taraflar, Şirket’e  ait defter, kayıt ve belgeleri ile Site sisteminde saklanan veriler ve üye kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

12. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek  Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

13. TEBLİGAT

 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler,  Şirket’in bilinen e.posta adresi ve Üye’nin üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Üye, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

14. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

15. MÜCBİR SEBEP

 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

16.FERAGAT

 

Üye’nin işbu sözleşme hükümlerini  ihlal etmesi ve Şirket’in dava açmaması, Şirket’in haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

 

16. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket   tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

17. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” Türk hukukuna tabidir. “Üyelik Sözleşmesi”nden kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

18. YÜRÜRLÜK

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

Anasayfa
Kategoriler
Sepetim (0)
Üye Ol
Giriş Yapın